Ajánló

Egy új folyóirat alapítása esemény és egyben vállalkozás. Olyan vállalkozás, mely csak akkor válhat sikeressé, ha a kiszemelt olvasócsoport felfedezi benne az információszerzés, a párbeszéd és a kapcsolattartás lehetőségét. 
A KULTIKA keresztény gondolkodást, szemléletet sugárzó folyóirat. A Romániai Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom negyedévenként megjelenő lapja. 
Nap mint nap azt tapasztaljuk, hogy az erdélyi magyar társadalomban is egyre jellemzőbb a csalódottság, a politikától és a közügyektől, valamint ideológiától való határozott elfordulás. Az emberek érdeklődése pragmatikussá vált és cselekedeteik helyességét a gyakorlat, a mindennapi élet és az eredmények alapján ítélik meg. Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy mindennek az értéke az ára. Jobb viszonyba kerültünk és több időt töltünk az okostelefonunkkal, mint családtagjainkkal.
Egyebet ajánlunk. Egy más találkozási formát. A párbeszédet. Ezért nem hagyományos a forma, a tartalom, a szerkesztés.
Fontosnak tartjuk az egyén és a közösség kapcsolatának bemutatását. A hétköznapi élet sokszor eseménytelen oldalának felfedezését. 
Érdekes számunkra, hogy különböző régiókban élő magyar emberek mit tudnak egymásról?
Milyen jövője van, egész kistérségekben, főleg a diaszpórában egy magyar közösségnek?
Az erdélyi magyar közösség versenyképes vagy csak a túlélésért küzd? 
Miért szorul háttérbe a magyar középosztály és sokszor a vállalkozói réteg is?
A házasság intézménye van válságban, vagy maga az ember?
Az első és egyben bemutatkozó lapszámunk a családról szól.
Kinek mit jelent a család fogalma, a társadalom természetes és alapvető egysége?   Hogyan éli meg hétköznapjait egy magyar család? 
Milyen a modern, illetve a hagyományos család? 
Miért sérülékeny a mai erdélyi magyar család? 
Hogyan hat a tömegkommunikáció fejlődése egy hagyományos családra? 
Új kihívás a nők számára a gyermekfelügyelet megoldása? 
A házasság- és családközpontú prioritások áthidalhatják a politikai, gazdasági vagy vallási különbségeket?
Szakemberek, közösségi vezetők és őszintén nyilatkozó családok segítségével kerestük a válaszokat.
A legtöbb vélemény abba az irányba mutat, hogy talán az egyik legnagyobb veszély, hogy az emberek egyre kevesebb időt tudnak fordítani a családjukra.
Erdélyben a legtöbb család még mindig őrzi tradicionális jellegét, azonban egyre jobban észrevehető az a tendencia, hogy az egyéni boldogulás fontosabbá vált, mint a párkapcsolat, vagy mint a jó családi élet.

Tartsanak velünk! Írjanak nekünk, és ne feledjék: a párbeszéd kötelesség!

Derzsi Ákos

Derzsi Ákos

A Romániai Magyar Kereszténydemokrata Egyesület elnöke, volt szenátor, az Emberjogi, egyház- és kisebbségjogi bizottság elnöke. Foglalkoztatáspolitikai és biztonságtechnikai szakember